Giúp nhiều trẻ em tự kỷ hơn bằng cách lập trang gây quỹ

Khi tham gia Thử thách Bước chân là bạn đã đóng góp vào việc giúp nhiều người hiểu về tự kỷ hơn và nhiều gia đình sẽ nhận được giúp đỡ hơn. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy muốn đóng góp nhiều hơn nữa, chúng tôi muốn bạn biết rằng điều này là hoàn toàn có thể. Bạn có thể lập trang gây quỹ của riêng mình với saigonchildren một cách dễ dàng và minh bạch. Chia sẻ trang gây quỹ của bạn với bạn bè và người thân để họ biết bạn đang quan tâm đến điều gì, lan tỏa lòng tốt, và giúp đỡ những trẻ em rối loạn phổ tự kỷ nhận được sự hỗ trợ mà các em xứng đáng được hưởng.
  • Nhận ngay quà cảm ơn từ saigonchildren khi bạn tạo trang gây quỹ
  • Được ghi tên trong phòng can thiệp sớm miễn phí của saigonchildren khi bạn gây quỹ thành công trên 50 USD